جستجو
Filters
Close

فنر انتقال دان

فنر انتقال دان,فنر اوگر انتقال دان,هنر انتقال دان مرغداری,فنر دانخوری اوگری,تجهیزات آبخوری و دانخوری,

با استفاده از سیستم انتقال دان می توان دان مورد نیاز طیور را در کل دوره پرورش ، بدون نیاز به نیروی انسانی از انبار و یا سیلو  به داخل سالن انتقال داد .