جستجو
Filters
Close

شوکر طیور

کد کالا ۱۰۰۳
دسترسی: در انبار
شناسه کالا در انبار: 1003
160,000 تومان

شوکر طیور

شوکر مرغداری

شوکر الکتریکی

قیمت انواع شوکر

شوکر دام وطیور

برای جلوگیری از نشستن طیور بر روی لوله های آبخوری و دانخوری در سالن های پرورش طیور، از شوکر الکتریکی استفاده می شود. وقتی که پرنده ها بر روی لوله ها می پرند، الکتریسیته محدود شده ای به بدن آنها اتصال داده می شود که باعث شوک می شود. در اینصورت پرنده ها سریعا یاد می گیرند که دیگر روی لوله ها نپرند. البته الکتریسیته شوکر طیور کشنده نمی باشد و فقط باعث شوک می شود و خطری هم برای کارگران ندارد.

از شوکر طیور یا شوکر الکتریکی می توان برای ایجاد حصار الکتریکی در مزرعه استفاده نمود.  در اینصورت حیوانات دیگر از مسیر فنس عبور نمی کنند.

شوکر طیور

شوکر مرغداری

شوکر الکتریکی

قیمت انواع شوکر

شوکر دام وطیور

برای جلوگیری از نشستن طیور بر روی لوله های آبخوری و دانخوری در سالن های پرورش طیور، از شوکر الکتریکی استفاده می شود. وقتی که پرنده ها بر روی لوله ها می پرند، الکتریسیته محدود شده ای به بدن آنها اتصال داده می شود که باعث شوک می شود. در اینصورت پرنده ها سریعا یاد می گیرند که دیگر روی لوله ها نپرند. البته الکتریسیته شوکر طیور کشنده نمی باشد و فقط باعث شوک می شود و خطری هم برای کارگران ندارد.

از شوکر طیور یا شوکر الکتریکی می توان برای ایجاد حصار الکتریکی در مزرعه استفاده نمود.  در اینصورت حیوانات دیگر از مسیر فنس عبور نمی کنند.