جستجو
Filters
Close

تله نوری

تله نوری,تله نوری مرغداری,تله تخم گذار اتوماتیک,جدول نوردهی مرغ گوشتی,برنامه نوری در مرغداری,
برنامه نوری مرغ تخمگذار,

در سالن های مرغ مادر و تخم گذار، به دلیل جلوگیری از ورود نور به سالن از تله نوری استفاده می شود.
برنامه نوری توسط بسیاری از پرورش دهندگان جوجه گوشتی با موفقیت به کارگرفته شده و ضمن کاهش مرگ و میر جوجه ها ، بهبود ضریب تبدیل غذایی و تامین رشد بهتر سبب کاهش هزینه های تولید شده است این برنامه به خصوص در مرغداریهایی که تلفات ناشی از آسیت وجود دارد مفید است.