جستجو
Filters
Close

اتوماسیون مرغداری

تولید کننده: مهندسی هویار
تومان

اتوماسیون مرغداری تک سالنه HC10:

 ردیف نام کالا قیمت(ریال) توضیحات
1کنترل هوشمند HC1055،000،000

3 عدد سنسور دما

1 عدد سنسور رطوبت

سنسور دمای بیرون سالن

تابلو اتوماسیون+پاور و سایر متعلقات

مانیتور 7 اینچ رنگی- لمسی

24 خروجی رله
 2هزینه کابل4،000،000

 کابل 3 و 4 رشته شیلد-فویل دار + کابل 16 رشته و سایر لوازم مصرفی

مبلغ ذکر شده برای یک سالن 60 متری می باشد.

 3هزینه نصب 4،000،000 بدون ایاب و ذهاب
جمع کل (ریال)
 
63،000،000 
امکانات اضافه برای سیستم تک سالنی بصورت سفارشی:
ردیف نام کالا قیمتتوضیحات
 1

سنسورگاز

دی اکسید کربن

6،500،0001 عدد سنسور اروپایی با دقت و کیفیت بالا
سنسور فشار هوا2،000،000

1 عدد سنسور فشار هوا- دقت اندازه گیری 3%

سنسور ژاپنی به قیمت 5،000،000 می باشد.
ماژول ​کنترل اینورتر2،​500،000 جهت کنترل دور فن

ماژول کنترل نور(دیمر)

2،500،000جهت ایجاد طلوع و غروب و حداقل و حداکثر میزان روشنایی 
مانیتورینگ از طریق موبایل5،000،000 هزینه نصب و راه اندازی اینترنت به عهده مشتری میباشد.

  اتوماسیون مرغداری دو سالنه HC11:

قیمت: ​​9،000،000 تومان

ردیف نام کالا قیمت(ریال) توضیحات
1کنترل هوشمند HC1190،000،000

6 عدد سنسور دما

2 عدد سنسور رطوبت

سنسور دمای بیرون سالن

تابلو اتوماسیون+پاور و سایر متعلقات

مانیتور 7 اینچ رنگی- لمسی

24 خروجی رله برای هر سالن
 2هزینه کابل8،000،000

 کابل 3 و 4 رشته شیلد-فویل دار + کابل 16 رشته و سایر لوازم مصرفی

مبلغ ذکر شده برای یک سالن 60 متری می باشد.

 3هزینه نصب 7،000،000 بدون ایاب و ذهاب
جمع کل (ریال)
 
105،000،000 
امکانات اضافه برای سیستم تک سالنی بصورت سفارشی:
ردیف نام کالا قیمتتوضیحات
 1

سنسورگاز

دی اکسید کربن

13،000،0002 عدد سنسور اروپایی با دقت و کیفیت بالا
سنسور فشار هوا4،000،000

2 عدد سنسور فشار هوا- دقت اندازه گیری 3%

سنسور ژاپنی به قیمت 10،000،000 ریال می باشد.
ماژول ​کنترل اینورتر5،​000،000 جهت کنترل دور فن

ماژول کنترل نور(دیمر)

5،000،000جهت ایجاد طلوع و غروب و حداقل و حداکثر میزان روشنایی 
مانیتورینگ از طریق موبایل5،000،000 هزینه نصب و راه اندازی اینترنت به عهده مشتری میباشد.

اتوماسیون مرغداری تک سالنه HC10:

 ردیف نام کالا قیمت(ریال) توضیحات
1کنترل هوشمند HC1055،000،000

3 عدد سنسور دما

1 عدد سنسور رطوبت

سنسور دمای بیرون سالن

تابلو اتوماسیون+پاور و سایر متعلقات

مانیتور 7 اینچ رنگی- لمسی

24 خروجی رله
 2هزینه کابل4،000،000

 کابل 3 و 4 رشته شیلد-فویل دار + کابل 16 رشته و سایر لوازم مصرفی

مبلغ ذکر شده برای یک سالن 60 متری می باشد.

 3هزینه نصب 4،000،000 بدون ایاب و ذهاب
جمع کل (ریال)
 
63،000،000 
امکانات اضافه برای سیستم تک سالنی بصورت سفارشی:
ردیف نام کالا قیمتتوضیحات
 1

سنسورگاز

دی اکسید کربن

6،500،0001 عدد سنسور اروپایی با دقت و کیفیت بالا
سنسور فشار هوا2،000،000

1 عدد سنسور فشار هوا- دقت اندازه گیری 3%

سنسور ژاپنی به قیمت 5،000،000 می باشد.
ماژول ​کنترل اینورتر2،​500،000 جهت کنترل دور فن

ماژول کنترل نور(دیمر)

2،500،000جهت ایجاد طلوع و غروب و حداقل و حداکثر میزان روشنایی 
مانیتورینگ از طریق موبایل5،000،000 هزینه نصب و راه اندازی اینترنت به عهده مشتری میباشد.

  اتوماسیون مرغداری دو سالنه HC11:

قیمت: ​​9،000،000 تومان

ردیف نام کالا قیمت(ریال) توضیحات
1کنترل هوشمند HC1190،000،000

6 عدد سنسور دما

2 عدد سنسور رطوبت

سنسور دمای بیرون سالن

تابلو اتوماسیون+پاور و سایر متعلقات

مانیتور 7 اینچ رنگی- لمسی

24 خروجی رله برای هر سالن
 2هزینه کابل8،000،000

 کابل 3 و 4 رشته شیلد-فویل دار + کابل 16 رشته و سایر لوازم مصرفی

مبلغ ذکر شده برای یک سالن 60 متری می باشد.

 3هزینه نصب 7،000،000 بدون ایاب و ذهاب
جمع کل (ریال)
 
105،000،000 
امکانات اضافه برای سیستم تک سالنی بصورت سفارشی:
ردیف نام کالا قیمتتوضیحات
 1

سنسورگاز

دی اکسید کربن

13،000،0002 عدد سنسور اروپایی با دقت و کیفیت بالا
سنسور فشار هوا4،000،000

2 عدد سنسور فشار هوا- دقت اندازه گیری 3%

سنسور ژاپنی به قیمت 10،000،000 ریال می باشد.
ماژول ​کنترل اینورتر5،​000،000 جهت کنترل دور فن

ماژول کنترل نور(دیمر)

5،000،000جهت ایجاد طلوع و غروب و حداقل و حداکثر میزان روشنایی 
مانیتورینگ از طریق موبایل5،000،000 هزینه نصب و راه اندازی اینترنت به عهده مشتری میباشد.