البحث
Filters
Close

جت هیتر

کد کالا ۱۶۰۰
SKU: 1600
$292.86
$277.86
مواصفات المنتجات
Made in ایران
نوع سوخت گاز/گازوئیل
ظرفیت حرارتی 125کیلووات بر ساعت
فضای قابل گرمایش 1000-4000مترمکعب بر ساعت
ولتاژ 220ولت
مواصفات المنتجات
Made in ایران
نوع سوخت گاز/گازوئیل
ظرفیت حرارتی 125کیلووات بر ساعت
فضای قابل گرمایش 1000-4000مترمکعب بر ساعت
ولتاژ 220ولت