جستجو
Filters
Close

لوکس متر(نور سنج)

کد کالا
92,000 تومان

نورسنج و یا لوکس متر دستگاهی برای اندازه گیری  شدت روشنایی با واحد لوکی (lux ) می باشد. شدت روشنایی یک لوکس برابر است با روشنایی حاصل از تابش یک لومن بر سطحی به مساحت یک متر مربع. 

به دلیل عدم توانایی چشم انسان در تعیین شدت روشنایی ، برای سنجش آن از دستگاهی به نام لوکس متر استفاده میشود.

نورسنج و یا لوکس متر دستگاهی برای اندازه گیری  شدت روشنایی با واحد لوکی (lux ) می باشد. شدت روشنایی یک لوکس برابر است با روشنایی حاصل از تابش یک لومن بر سطحی به مساحت یک متر مربع. 

به دلیل عدم توانایی چشم انسان در تعیین شدت روشنایی ، برای سنجش آن از دستگاهی به نام لوکس متر استفاده میشود.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

ترموستات دیجیتال

کد کالا ۱۰۰۸
80,000 تومان